top of page

YÖNETİM VE KALİTE SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİMİZ

Yönetim ve Kalite Sistemleri Eğitimlerimiz 

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi,

Yeniden Yapılanma Eğitimi,

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama ve Hibe Başvuruları Eğitimi,

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi,

Stratejik Planlama Eğitimi,

Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi,

Zaman Yönetimi Eğitimi,

Yönetici Asistanlığı Eğitimi,

Kurumsal Vatandaşlık ve Katılım Eğitimi,

Öğrenen Organizasyon Eğitimi,

Proje Yönetimi Eğitimi,

Takım Ruhunu Geliştirme Eğitimi

Toplantı Yönetimi Eğitimi,

chess-2730034_1280.jpg

2021 YILI EĞİTİM KATALOĞUMUZ

bottom of page