top of page

MUHARREM TEZCAN

Proje Döngüsü Yönetimi ve Avrupa Birliği Hibeleri Uzmanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Lisans eğitiminden sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim dalında Yüksek Lisan Eğitimini tamamladı. Bu zaman içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak profesyonel iş hayatına başladı.

1997 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)-Köy Tür Topluluğunda profesyonel iş hayatına devam etti. Çocukluğu ve gençliğinden beri istemiş olduğu tarım sektörüne Karadeniz bölgesi Arıcılık Uzmanı olarak atılmış oldu. 1997-200 yılları arasında Türkiye Kalkınma Vakfının Türkiye’nin çeşitli kırsal bölgelerinde (Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi) yürütmüş olduğu Arıcılık, Tavukçuluk, Büyükbaş Hayvancılık, Yem Bitkileri ve Kırsal Kalkınma Projelerinde Teknik Uzman, Uzman ve Proje Yöneticisi olarak görev yaptı. 1999 yılında Norwich-İngiltere de İngilizce dil okuluna devam etti.

 

2000-2003 yılları arasına TKV-GTZ (Türk-Alman İşbirliği Kurumu) tarafından birlikte yürütülen “Kırsal Alanda Gelir Getirici Önlemler-Şiran/Gümüşhane) projesinde Proje Ekip Liderliği ve Proje Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

 

Bu görev süresi içinde kırsal kalkınma projesi çerçevesinde hayvancılık çalışmaları, kırsal altyapı çalışmaları, organik tarım çalışmaları, tarım sigortaları uygulamaları, sözleşmeli tarım uygulamaları, tarımsal kredilendirme, gender faaliyetleri, kırsal alanda insan ilişkileri konularında deneyimler yaşadı.

 

2004 yılında TKV deki görevinden ayrılarak Avrupa Birliğinin GAP Bölgesel Kalkınma Programı Kırsal Kalkınma Projesinde Kırsal Kalkınma Uzmanı olarak görev almaya başladı. Buradaki görevi sürecinde; bölgedeki kamu kurum/kuruluşları, STK larla olan ilişkilerin kurulması, Hibe programının tanıtılması, potansiyel yararlanıcılara PCM (Project Cycle Management) ile proje planlama ve hazırlama konularında çalışmalarda bulundu.

 

Bu görevinden sonra Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Programlarında (DAKP (Doğu Anadolu Kalkınma Programı, Samsun/Kastamonu/Erzurum Bölgesel Kalkınma Programı, Ağrı/Kayseri/Konya/Malatya Bölgesel Kalkınma Programlarında Hibe Uzmanı, Kalkınma Uzmanı ve Bağımsız Değerlendirici olarak görev aldı. Bu süreç içinde Mantıksal Çerçeve yaklaşımı ile proje planlama ve hazırlama ve bu yöntemle hazırlanmış projelerin değerlendirilmesi çalışmalarında bulunmuştur.

 

Tarım sektöründe çalışan çeşitli STK lar ile birlikte çalışmalar yapmaktadır. Bunlar arasında Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği,  Önder Çiftçi Dernekleri bulunmaktadır.

bottom of page