top of page

M. SİNAN ÖZDEN

Şehir Planlama, Proje Yönetimi Uzmanı & Moderatör

Şehir Planlama lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (1995), Bölge Planlama Yüksek Lisans derecesini Blekinge Institute of Technology, İsveç’te kazandı. Kırsal Bölge Kalkınması üzerine Development Studies Center, İsrail’de uzmanlık diploması aldı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde yeniden yerleşim projelerinde yer aldı,  Alman Teknik İşbirliği Kurumu’nda (GTZ) Türkiye’de yürütülen proje ve programların koordinasyonunu üstlendi. İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi’nde (İMP) İstanbul Çevre Düzeni Planı’nı hazırlayan plancılara katıldı, İstanbul ve Marmara Bölgesi arasındaki etkileşimler üzerine çalıştı. Trakya Bölgesinde Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında etkin rol üstlendi. Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki Çevre Merkezi’nin kuruluşunda yer aldı. Yerel Yönetim Reformuna Destek (LAR-2) projesi kapsamında yerel yönetimlerde katılımcılığın geliştirilmesi için Kent Konseyleri için yöntemler geliştirdi.

 

Katılımcı Yerel Yatırım Planlaması (TULIP) projesinin kilit uzmanlığını yürütürken, durum simülasyonu ve rol oynamaya dayalı “Ermazon” eğitimini geliştirdi, 13 ilin valilik personeliyle uyguladı. Aynı proje kapsamında 81 ilin vali yardımcılarına, il planlama müdürlerine ve planlama uzmanlarına planlama ve liderlik eğitimleri tasarladı, eğitim verdi, 300’ün üzerinde katılımcıya verilen eğitimleri koordine etti.

 

REC (Bölgesel Çevre Merkezi) ile birlikteliğinde Trabzon Yerel Çevre Eylem Planı’nın hazırlanmasında yer aldı, Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı’nı hazırladı.

 

UNDP, GIZ (GTZ), KfW ve REC tarafından yürütülen uluslararası ve AB destekli projelerde kıdemli uzman olarak, İçişleri Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Belediyelere danışmanlıklar yaptı.

 

Yürütücüsü olduğu veya kısa süreli uzman olarak yer aldığı çok sayıda projede sayısız kolaylaştırıcılık (moderatörlük) görevleri üstlendi. UNDP Türkiye Ofisinin ve kimi GIZ projelerinin Takım Liderliğini üstlendi.

 

Çalışmalarına bağımsız eğitmen ve danışman olarak devam etmekte olan Sinan Özden evli ve bir çocuk babasıdır.

bottom of page