EĞİTİMLERİMİZ

2019 YILI EĞİTİMLER KATALOĞUMUZ

2019 YILI OUTDOOR EĞİTİMLER KATALOĞUMUZ

Yönetim ve Kalite Sistemleri Eğitimlerimiz

 

 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi,

 • Yeniden Yapılanma Eğitimi,

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama ve Hibe Başvuruları Eğitimi,

 • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi,

 • Stratejik Planlama Eğitimi,

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi,

 • Zaman Yönetimi Eğitimi,

 • Yönetici Asistanlığı Eğitimi,

 • Kurumsal Vatandaşlık ve Katılım Eğitimi,

 • Öğrenen Organizasyon Eğitimi,

 • Proje Yönetimi Eğitimi,

 • Takım Ruhunu Geliştirme Eğitimi

 • Toplantı Yönetimi Eğitimi,

 • Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması Eğitimi,

 • Dokuman Yönetim Sistemleri Eğitimi,

 • Üretim Yönetimi (CE) Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

 

 • İnsan İlişkileri, İletişim Becerilerini Geliştirme ve Beden Dili Eğitimi,

 • Eğiticilerin Eğitimi,

 • Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri Eğitimi,

 • Etkili Yazışma ve Rapor Teknikleri Eğitimi,

 • Problem Çözme ve Stres Yönetimi Eğitimi,

 • NLP Eğitimi,

 • NLP ile Yaratıcılık Eğitimi,

 • Kişisel İmaj Oluşturma Eğitimi

Satış ve Pazarlama Eğitimlerimiz

 

 • Satış ve Pazarlama Atölyesi Eğitimi,

 • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi,

 • Kurumsal İletişim ve Reklam Eğitimi,

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Eğitimi,

 • Marka Yönetimi Eğitimi,

 • Marka Yaratma Sanatı Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimlerimiz

 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Eğitimi,

 • Kariyer Planlama Eğitimi,

 • Performans Yönetimi Eğitimi,

 • İşe Alma ve Yerleştirme Eğitimi,

 • Mülakat Teknikleri Eğitimi,

 • İş Tanımları - İş Analizleri Eğitimi,

 • Ücretlendirme Eğitimi,

 • Motivasyon Eğitimi,

 • İş Araştırma Teknikleri Eğitimi