top of page

BÜRKE AYCAN

Eğitim Bilimleri, Yönetim ve Kişisel Gelişim Uzmanı & Moderatör

Absolute Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Genel Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalından mezun oldu. Türkiye Kızılay Derneğinde Organizasyon Metot ve Eğitim Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başladı 1 yıl sonra Eğitim Uzmanlığına terfi etti, Türkiye Kızılay Derneğindeki görevi sırasında Değişim Programı çerçevesinde A.B.D' de Amerikan Kızılhaçının Washington D.C' deki genel merkezinde ve Los Angeles ile San Francisco - Bay Area Şubelerinde eğitim ve insan kaynakları sistemleri ile ilgili olarak eş uzmanlarla çalışmalarda bulundu. Gene Kızılay' daki görevi sırasında kurumun Yeniden Yapılanma ve Kadro Çalışmaları projelerinde aktif rol aldı. Yurt genelinde Kızılay personeline, üyelerine ve gönüllülerine Eğiticilerin Eğitimi, Stratejik Planlama, Proje Planlama başta olmak üzere eğitimler verdi. Eğiticilerin Eğitimi el kitabını hazırladı. Suriye Kızılayından gelen gönüllülere verdiği 3 grup Eğiticilerin Eğitimi ile uluslararası deneyimler yaşadı.

Daha sonra Türkiye Kızılay Derneğindeki görevinden ayrılarak BOTAŞ' ta BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesinde Eğitim Uzmanı olarak görev almaya başladı. Buradaki görevi süresince personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının, uygun öğretim metotları ile hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ölçme ve değerlendirilmesi gibi konularla ilgilendi.  Stratejik Planlama, Proje Planlama, Eğiticilerin Eğitimi, Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, İletişim Becerileri konularında proje çerçevesinde çalışmalarda bulundu.

BOTAŞ' taki görevinden ayrıldıktan sonra  kısa bir süre bağımsız eğitim danışmanlığı yaptı

Profesyonel eğitim danışmanlığı tecrübesinden sonra Absolute Eğitim ve Danışmanlık Merkezinin kurucularından biri olarak İnsan Kaynakları ve Genel Eğitimler Direktörü görevini üstlendi, aynı zamanda  Eğiticilerin Eğitimi, Proje Planlama, Stratejik Planlama, İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri, Beden Dili, Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri, Kurumsal Vatandaşlık, Takım Çalışması ve Ekip Ruhu, Yönetim ve Liderlik, Outdoor eğitim programlarında da merkez bünyesinde eğiticilik yapmaktadır.

Bütün bu görevlerinin yanı sıra Bürke Aycan kısa dönemli olarak Avrupa Birliği destekli Doğu Anadolu Kalkınma Programında proje planlama ve hibe uzmanı, Dünya Bankası, Tarım Reformu Uygulama Projesi, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi projesinde Proje Planlama/Hazırlama Eğitim Uzmanı olarak görev yapmıştır, Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programında Kişisel Gelişim Eğitim Uzmanı, UNDP Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinde de proje planlama ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapmıştır.

Bürke Aycan özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği ve Dünya Bankası destekli projelerin toplantı ve çalıştaylarında  moderatörlük (kolaylaştırıcılık) görevlerinde de bulunmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Bürke Aycan'ın  "Kariyer.Net" dergisinde de çeşitli aralıklarla eğitim bilimi ve projecilik ile ilgili makaleleri yayınlanmaktadır.

Kişisel web sitesi için lütfen www.burkeaycan.com adresini ziyaret ediniz.

2020 yılı sonu itibariyle eğitmenlik ve danışmanlık tecrübeleri aşağıdaki gibidir;

 

 • Motivasyon ve Zaman Yönetimi Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2020

 • Takım Çalışması Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2020

 • Kooperatifçilikte İletişim Eğitimi.DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2020

 • Kooperatiflerde Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Ankara 2020

 • 6 grup Sunum Teknikleri ve Raporlama Eğitimi. İçişleri Bakanlığı. YİKOB Projesi. Ernst&Young. Antalya 2020

 • 2 grup İletişim Becerileri ve İnsan İlişkileri Eğitimi. Osmaniye Valiliği, DOĞAKA, Renao Danışmanlık. Osmaniye 2020

 • 5 grup Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Konya, Bursa, Sakarya, Kastamonu, Ankara 2020.

 • 12 grup Sunum Teknikleri ve Raporlama Eğitimi. İçişleri Bakanlığı. YİKOB Projesi. Ernst&Young. Antalya 2019

 • Stratejik Planlama Eğitimi. T.C Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Konya 2019

 • Proje Planlama ve Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı. Niğde 2019

 • Takım Ruhu Geliştirme Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018

 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018

 • Eğiticilerin Eğitimi. Osmaniye İŞGEM Projesi. Osmaniye 2018

 • Kişisel Gelişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Amasya 2018.

 • 2 Grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Antalya Aksu Halk Eğitim Merkezi ve DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2018.

 • Eğiticilerin Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2017.

 • 20 grup İletişim ve Kişilerarası İlişkiler Eğitimi. T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 2017.

 • 15 grup Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimi. T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 2017.

 • 2 grup Etkili Yazışma ve Raporlama Eğitimi. ASELSAN A.Ş. Ankara 2017

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Denizli 2017.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. Eylem Planı Hazırlanması İzmir 2016.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Burdur 2016.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Balıkesir 2016.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Çanakkale 2016.

 • Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Çalıştay Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Merkez Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Ankara 2016.

 • Etkili Sunuş Teknikleri. Önder Çiftçi Derneği. Tekirdağ 2016.

 • 3 grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü (KOOP – GEP). Çanakkale 2016.

 • Lider Yöneticilik Eğitimi. Denizli Ticaret İl Müdürlüğü (KOOP – GEP). Denizli 2016.

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı. Kırşehir 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı. Niğde 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. Ahiler Kalkınma Ajansı Aksaray 2015

 • 2 grup Eğiticilerin Eğitimi. ÇASGEM. Ankara 2015

 • Eğiticilerin Eğitimi. AHİKA.  Nevşehir 2015

 • Proje Planlama ve Hibe Başvuruları Eğitimi Kitapçık Hazırlama Çalışmaları. DGRV. Ankara 2015.

 • Eğiticilerin Eğitimi. AHİKA. Kırıkkale 2015

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Emniyet ve Gözetim Anketi Çalışma Grupları. İzmir 2015

 • 3 grup Eğiticilerin Eğitimi. Yerel Yatırım Planlama Projesi. Antalya 2015

 • Eğitim ve Sunum Teknikleri Eğitimi. Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi. Mardin 2015

 • 2 grup İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi. Mardin 2015

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Emniyet ve Gözetim Çalışma Grupları. Ankara 2015

 • 2 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2014

 • PCM - Proje Planlama ve Hibe Başvuruları Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2014

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. SANOFI. Ankara 2014

 • 4 grup Lider Yöneticilik Eğitimi. Ankara Eczacı Odası. Ankara 2014.

 • Raporlama ve Sunum Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi TEYAP Projesi. Şanlıurfa 2014.

 • Raporlama ve Sunum Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi. Şanlıurfa 2014.

 • Çalıştay Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği Emniyet ve Gözetim Anketi Çalışma Grupları. Ankara 2014

 • 2 grup Çatışma Yönetimi Eğitimi. ASELSAN A.Ş. Ankara 2014

 • Kişisel Gelişim Teknikleri Eğitimi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi. Şanlıurfa 2014

 • 2 grup Stratejik Planlama Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu ve  Hay-Koop Bölge Birliği. Erzurum 2013

 • Çalıştay Moderayonu. Türkiye Belediyeler Birliği Çalışma Grupları. Antalya 2013

 • Stratejik Planlama Çalıştay Moderasyonu. UNDP Enerji Verimliliğinde Finansal Mekanizmalar Çalışma Grubu. Ankara 2013

 • 2 grup Eğiticilerin Eğitimi. T.C. Uşak Defterdarlığı. Uşak 2013

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya 2013

 • 3 grup Kurumsal Kapasite Geliştirmeye Yönelik Etkili İletişim Eğitimi. T.C. Bartın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Bartın 2013

 • Durum Analizi Moderasyonu. UNDP Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu. Ankara 2012

 • Eğiticilerin Eğitimi. Türk Patent Enstitüsü. Ankara 2012

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği. Erzurum 2012

 • TUSELOG Türk İsveç Belediyeleri Eşleştirme Çalıştayı Moderasyonu. Türkiye Belediyeler Birliği. Ankara 2012.

 • KARDEMİR A.Ş Stratejik Planlama Çalıştayı Moderasyonu. KARDEMİR A.Ş. Bolu 2012

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2012

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği.  Aydın/Kuşadası 2012.

 • Eğitimde Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü&Zafer Kalkınma Ajansı. Kütahya 2012

 • İnsan İlişkileri, İletişim Becerilerini Geliştirme ve Beden Dili Eğitimi. BAŞARSOFT. Ankara 2011.

 • Proje Fikri Oluşturma Moderasyonu.  T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Planı. Antalya 2011.

 • İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi. ÖZGÜN A.Ş. Ankara 2011

 • Eğiticilerin Eğitimi. ÖZGÜN A.Ş. Ankara 2011

 • 6 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2011

 • KARDEMİR Değişim Çalıştayı Moderasyonu. KARDEMİR A.Ş. Karabük 2011

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Aykim Metal Sanayi. Aydın 2011

 • 2 grup İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya. 2010

 • Eğiticilerin Eğitimi. Devlet Planlama Teşkilatı. Ankara 2010

 • Durum Analizi Moderasyonu. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu & Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TEDGEM. Antalya 2010

 • 2 grup Eylem Planı Hazırlanması Moderasyonu. UNDP. Türkiye’nin İklim Değişikliği Eylem Planının Hazırlanması Projesi. Ankara 2010

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Oruçoğlu Şirketler Grubu. Afyon 2010

 • 2 grup Proje Planlama Moderasyonu. UNDP. Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürebilirliğinin Sağlanması Projesi. Ankara.2009, 2010

 • 2 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. Ziraat Bankası. Ankara. 2009

 • 6 grup Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama Moderasyonu. UNDP. İklim Değişikliğine Uyum Projesi. Adana ve Niğde.2009

 • 8 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2009

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Minerva Eğitim Danışmanlık”  Adapazarı.2009

 • İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2009

 • 7 grup Beden Dili ve Kişisel İmaj Oluşturma Eğitimi. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı. Ankara 2008, 2009

 • 4 grup Modern Yönetim Teknikleri ve Lider Yöneticilik Eğitimi. DGRV Alman Kooperatifleri Konfederasyonu. Antalya/Kemer 2008

 • Eğiticilerin Eğitimi. UNICEF Türkiye Temsilciliği ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. Ankara 2008

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. (Ek program) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Kayseri 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Elazığ 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Malatya 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Sivas 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Yozgat 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Kayseri 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Karaman 2007

 • Kişisel Gelişim, Eğiticilerin Eğitimi. Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni. Konya 2007

 • Eğiticilerin Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Denizli 2007

 • Eğiticilerin Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Burdur 2007

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Minerva Eğitim Danışmanlık”  Adapazarı il ve ilçe belediyeleri çalışanları. Adapazarı.2007

 • Stratejik Planlama Eğitimi. Tarım Reformu Uygulama Projesi, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Ankara 2006

 • 2 grup Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  Tarım ve Köy işleri Bakanlığı. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi.  Kariyer.net. Ankara 2006

 • 2 grup Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. ARIP, Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılması Projesi. Antalya 2006

 • İnsan İlişkileri ve Beden Dili. Başkent Elektrik üst ve orta düzey yöneticileri. Ankara 2006

 • Takım Oluşturma ve Takımla Çalışma. Başkent Elektrik üst ve orta düzey yöneticileri. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi.  Gazi Universitesi İşletme Klubü. Ankara 2006

 • Eğiticilerin Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. ENKA ve BOTAŞ çalışanları. Ankara 2006

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. Şahinler Grubu yöneticileri. Ankara 2006

 • İnsan İlişkileri ve Beden Dili. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Modern Yönetim Teknikleri ve Liderlik Eğitimi. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Kişisel İmaj Oluşturma. Ankara Ticaret Odası ve OSTIM. Ankara 2005

 • Outdoor Liderlik Eğitimi. ODTÜ İşletme Klubü. Ankara. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi.  “Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği”  çalışanları ve gönüllüleri. Diyarbakır.2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi izleme çalışmaları. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Hakkâri. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Muş. 2005

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Doğu Anadolu Kalkınma Programı – Sosyal Kalkınma Bileşeni. Hakkâri. 2005

 • Eğiticilerin Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara. 2003-2004

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi çalışanları. Ankara.2003-2004

 • Eğiticilerin Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Ankara. 2003

 • Eğiticilerin Eğitimi.  Türkiye Kızılay Derneği eğitici adayları. Ankara. 2003

 • 3 grup Eğiticilerin Eğitimi. Suriye Arap Kızılay Derneği gönüllüleri. Ankara.2002-2003

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Erzincan.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Antalya.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Samsun.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Eskişehir.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. İstanbul.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. İzmir.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Ankara.2002

 • Proje Planlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Erzurum.2001

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile Proje Planlama Eğitimi. Türkiye Kızılay Derneği çalışanları ve şube yöneticileri. Yeniköy – İzmit. 2001

bottom of page