top of page

ŞEMSETTİN AKÇAY

Satış, Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi

Bir kariyer hikâyesi...

 

Bulvar Palas Oteli’nde başlayıp Hotel Bilkent’te son bulan  yaklaşık 10 yıllık otelcilik deneyimi yaşadı. 1993 yılında CEO James Edward Carter’ın isteği üzerine Sports International’ da İdari Kontrolör olarak onunla çalışmaya başladı. Yabancı sermaye ortaklığı olan şirketin kuruluş aşamasında ulusal ve uluslararası alanda deneyimler kazandı. Turizm sektöründeki tecrübelerinin yanı sıra bu işyerinde, işletme kuruluşu, mükemmel yönetim, personel yönetimi ve eğitimi, bir hayalin pazarlanması ve satışı alanındaki deneyimlerini kat be kat geliştirme fırsatını yakaladı.

 

Yine bu dönemde Seranas Turizm’in sahibi Mustafa Gürbüz vesilesiyle JCI (Junior Chamber International) ile tanıştı. Belçika, Monaco, Kıbrıs, Yunanistan, Almanya Japonya gibi ülkelerde ve yurtiçinde birçok konferansa ve eğitimlere katıldı ve eğitimler verdi.

 

Adana’da verdiği Stratejik Planlama Eğitimi’nde çok hızlı düşünen, yazan, olayları kolayca sentezleme yeteneği olan, teori ile pratik yaşamı birleştiren mükemmel bir zekaya sahip bilim insanı olan Çağ Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. İlhan Yücel’le tanıştı. Kendisini izleyen Prof. Dr. İlhan Yücel ‘’ Verdiğin eğitimdeki motivasyon ve gözlerindeki pırıltı beni çok etkiledi. Neden bu işi profesyonel olarak yapmıyorsun. En kısa sürede kendi işini kurmalısın.’’ sözleri kendisinin bu yolda ilerlemesini sağladı.

 

James Edward Carter ile birlikte çalıştığı dönemde “Çalıştığınız işten hem keyif alıyor 
hem de para kazanıyorsanız doğru yerdesiniz. Aksi halde işinizi değiştiriniz” söylemini kendisine ilke edindi. İlk sahne tozunu üniversite yıllarında Müşfik Kenter ’in hocalık yaptığı Hülleci oyunundaki Hilmi Efendi rolüyle yutmuş olması, Müşfik hocanın ‘’Yaptığınız işi severek yapın. Sevgisiz hiç bir şey olmaz’’cümlesini de hiç unutmamış olması yapmak istediği işin Eğitim ve Danışmanlık alanında olduğu fikrini pekiştirdi.

 

Üstelik kişiliği de buna çok uygundu. İnsanlarla fikir alışverişi, bildiklerini onlarla paylaşmaktan duyduğu haz, öğrenmek, öğrenmek ve daha çok öğrenmek isteği işte O’nu ‘’Her insanın gelişmeye açık bir yönü mutlaka vardır’’ felsefesiyle 1999 yılında kendi şirketini Aktifeğitim Ltd. Şti.ni kurmaya kadar götürdü.

 

Şirketini kurmadan önce eğitim ve danışmanlık çalışmalarını incelemek için uluslararası alanda altı yıl AR-GE çalışması yaptı. Uluslararası şirketlerde 1940’lardan bugüne kadar başarı ile uygulanan Şirket Üniversiteleri / Akademileri alanını kendisine uzmanlık alanı olarak seçti. Bu alanda faaliyet gösteren uluslararası başarılı akademileri yakından inceledi.

 

1999 yılından bu yana Profesyonel anlamda;

 

EL-AH&LA (Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association)  Türkiye temsilcisi BİLSİT’ in kurucusu Prof. Dr. Cem Alpar’ın teklifiyle İşletme Yönetimi ve Kalite ile ilgili dersler verdi.

 

HÜFAM Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi’nde İnsan Kaynakları, London School of Public Relations’ da Halkla İlişkiler ve İş Geliştirme, London College of Management’ de İleri Düzey İşletme Yönetimi Programı ve Pazarlama alanlarında eğitimler verdi.

 

Ülkemizde eğitim ve danışmanlık alanındaki yazılı kaynak eksikliğini görerek bu alanda yazmaya başladı. İddialı olduğu Aktifeğitim Eğitimcinin Eğitimi Sensei programında katılımcılardan ‘’Eğitim oyunları örneklerini nasıl bulabiliriz’’ geri bildirimleri neticesinde Halen Türkiye’deki ilk ve tek kaynak olan Eğitim Oyunları El Kitabı’nı yazdı. Yaklaşık 911 sayfa (A4) olan yayını 2005 yılında satışa sundu. Bugüne kadar profesyonel eğitimciler ve insan kaynakları uzmanları için 50’den fazla kullanıma hazır eğitim kaynakları / yayını hazırladı.

 

Bugün şirketinde ekibiyle birlikte işletmelere aşağıdaki alanlarda hizmetlerini sürdürmekte;

 

Kurumsal Gelişimin ve Başarının her kurumun içerisinde kalıcı bir eğitim modeli oluşturmakla çok daha mümkün olacağı deneyimleri  birinci uzmanlık alanı olarak Şirket Üniversiteleri / Akademileri modelini 1999 yılında Magic Life otel zincirinde uygulamaya geçirilmesini (Türkiye’deki ilk Akademi) sağladı.

 

Bunun için üç farklı yol izlemektedir:

 

1.      Kurum içi eğitimcileri geliştirmek,

2.      Eğitici olmayanları eğitmek,

3.      Birebir koçluk çalışmaları.

 

Şirket Üniversiteleri / Akademileri alanındaki başarısını izleyen ikinci uzmanlık alanı ise; İyi tasarlanan sistemlerle işletmelerin satış karının 12-15 aylık dönemlerde %100 den fazla büyüyebileceği Satış, İnovasyon ve İş geliştirme Mühendisliği çalışmaları ile ortaya koydu.

 

Hızla gelişen Eğitim ve Danışmanlık Sektöründe yerini almak isteyenler için; Aktifeğitim Akademisi Performansa Dayalı Danışmanlık Metodunu oluşturdu. Danışmanlık ve eğitim sektöründe iş kurmak isteyenlere yönelik profesyonel hizmetler sunmaktadır.

 

Danışmanlık ve eğitim hizmetlerini bir bütün olarak sunulduğu Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Modeli Sistem 333 ise 2008 yılında hizmete girdi. 

 

2010 yılında işletmelerde çalışan profesyonellere yönelik basılı ve e-kitaplar yayınlayan okuntu yayınlarını hizmete sundu. Bu sitede Şemsettin Akçay tarafından yazılan 120’inin üzerinde basılı kitap ve e-kitap yer almaktadır.

 

Her işletmenin büyümeye ve gelişmeye açık en az bir yönü vardır. Doğru yetiştirilen çalışanlarla işletmeleri rekabet üstü bir noktaya kolayca taşımanın mümkün olduğu; BİG Bambu İşletme Gelişimi Programı ise 2010 yılında uygulanmaya başlandı.

 

Şemsettin Akçay tarafından İnsan Kaynakları alanına yönelik geliştirilen; YEPKİM (Yetkinlik bazlı Performans, Kariyer, İş Geliştirme ve Mülakat) sistemi 2010 yılında Türkiye’nin büyük savunma sanayi firmalarından birisinde uygulanmaya başlandı.

 

YEPKİM sistemi ile ülkemizde insan kaynakları alanında en çok ihtiyaç duyulan yetkinlik bazlı yapılanmaya her sektörde uygulanabilecek temel bir standart oluşturdu.

 

Ülkemizdeki işletmelerin rekabet gücünü devam ettirebilmeleri için her alanda yenilik yapmaları kaçınılmazdır. İşletmelerin yeniliklere açık olmaları, yaratıcı düşünceyi teşvik etmeleri ve bu doğrultuda bir işletme kültürü oluşturmaları gerekir. Karşılaşılan en temel sorun yenilik ve yaratıcı çözümlerin nasıl üretileceğidir. KOBİ’lerin bu ihtiyacına yönelik olarak oluşturulan TRIZ Yaratıcı Mühendislik ve Inovasyon Akademisi danışmanlık hizmeti 2010 yılında uygulanmaya başlandı.

 

Başarısını sağlayan en önemli ilkelerinden birisi de her yıl  iki ayrı konuda uzmanlaşmaktır. Bazen müşterileri kendisindeki bu gelişim hızına hayret ediyorlar. Japonya’da öğrendiği Kaizen Tekniklerini İş Haritaları uygulamaları ile harmanlayıp yıllardır çalıştığı her alanda başarıyla uyguluyor. Bu sayede yeni bir alanda veya sektörde bilgi birikimi edinme süresini altı ay gibi kısa bir süreye indirdi. Bu çalışma yöntemi üstlendiği projeleri çok farklı bakış açıları ile görmesini ve başarı oranının her geçen gün yükselmesini sağlıyor.

 

Bugüne kadar 76 farklı sektörde 289’dan fazla kurumsal müşteriye danışmanlık hizmeti ve 13,257 kişiye eğitim vermiştir.

bottom of page